Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Systemy rozliczeń

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia.

System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

  • System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.

System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Inne zasady

Istnieje możliwość umówienia się na premię za sukces (success fee).

Nie są przyjmowane sprawy do prowadzenia za tzw. „procent”, czyli bez opłaty wstępnej, gdy wyłącznym wynagrodzeniem jest udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.