Doświadczenie w zakresie obsługi firm

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wymiatał świadczyła dotychczas usługi dla przedsiębiorców (indywidualnych i spółek), fundacji, stowarzyszeń oraz korporacji zawodowych. Z doradztwa prawnego Kancelarii korzystały przedsiębiorstwa z wielu branż gospodarki m. in.:

– produkcyjnej;

– handlowo-usługowej;

– sportowej;

Świadczone usługi polegały przykładowo na:

– udzielaniu pisemnych i ustnych porad i opinii prawnych,
– tworzeniu projektu umów,
– opiniowaniu umów i regulaminów,
– prowadzeniu negocjacji,
– reprezentacji na zgromadzeniach wspólników,
– prowadzeniu spraw sądowych.

Zakresem świadczonych usług objęta była większość dziedzin prawa, z którymi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności:

– prawa handlowego. cywilnego i działalności gospodarczej,
– prawa nieuczciwej konkurencji,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa autorskiego i komputerowego oraz własności przemysłowej,
– prawa bankowego i dewizowego,
– prawa administracyjnego,
– prawa zamówień publicznych,
– prawa budowlanego i planowania przestrzennego,
– prawa oświatowego,
– prawa ubezpieczeń,
– prawa papierów wartościowych,
– prawa upadłościowego i układowego,