Negocjacje

Negocjacje

Udział w negocjacjach asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.
Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie – 534 689 262 bądź przesyłając zapytanie emailem.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.