Porady i opinie prawne

Możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa:

prawo administracyjne,
prawo bankowe,
prawo budowlane,
prawo cywilne,
prawo czekowe,
prawo energetyczne,
prawo farmaceutyczne,
prawo karno-skarbowe,
prawo konkurencji,
prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
prawo obrotu nieruchomościami,
prawo ochrony danych osobowych,
prawo ochrony środowiska,
prawo papierów wartościowych,
prawo pracy,
prawo przewozowe,
prawo rzeczowe,
prawo spółdzielcze,
prawo spółek,
prawo telekomunikacyjne,
prawo ubezpieczeń,
prawo upadłościowe i naprawcze,
prawo wekslowe,
prawo własności przemysłowej,
prawo zamówień publicznych,
prawo zobowiązań.

|

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej

jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie – 534 689 262 bądź przesyłając zapytanie emailem na adres przemyslaw_wymiatal@interia.pl.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

Udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych jest jednym z podstawowych sposobów świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom. Mnogość regulacji prawnych i stopień ich komplikacji sprawia, że często dopiero pomoc profesjonalisty pozwala znaleźć odpowiednie pod względem prawnym rozwiązanie problemu. Zasięgniecie porady daje również możliwość uzyskania skondensowanej informacji o regulacjach prawnych na dany temat, bez konieczności samodzielnego wertowania dzienników ustaw.

Porady dotyczą różnych dziedzin prawa, np. prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego. Często konieczna jest analiza problemu z uwzględnieniem kilku gałęzi prawa.

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Klienta. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.

Sposób przekazywania porad prawnych zależy od konkretnego przypadku. Ustną poradę można więc otrzymać na spotkaniu w Kancelarii, telefonicznie lub w siedzibie klienta. Natomiast porady pisemne przekazywane są emailem, faksem lub tradycyjną drogą pocztową.